Revital Yoga לגלות חיים חדשים
סטודיו לאשטנגה יוגה בהנחיית רויטל לירון, מורה בכירה לאשטנגה יוגה ומדיטציה. השיעורים מיועדים לכל הרמות, ממתחילים למתקדמים. התרגול מונחה בדרך הדרגתית המכוונת להתפתחות וצמיחה של כל אחד ויישומה של דרך היוגה בחיי היום יום לתחושת ביטחון הבנה והתפתחות.